Oplossingen voor Jemen

29 Aug, 2018 | May-May Meijer

Onlangs werd in de Jemenitische provincie Sa’dah een schoolbus geraakt door een luchtaanval die geleid werd door Saoedi-Arabië. Er vielen 51 doden, onder wie 40 kinderen. Een week geleden vond weer een luchtaanval plaats in de havenstad Hodeidah waarbij 22 kinderen om het leven kwamen. De oorlog in Jemen begon in 2015 en werd in april dit jaar door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties de ergste humanitaire crisis in de wereld genoemd.

Saoedi-Arabië leidt de coalitie van landen die de internationaal erkende regering van Jemen steunt. De Houthi-rebellen worden gesteund door Iran. Meer dan 22 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig. Ongeveer tien miljoen mensen lopen de kans te overlijden door honger volgens de Verenigde Naties. Daarnaast zijn er ernstige zorgen om de directe burgerslachtoffers door geweld – volgens een VN rapport waren er vorig jaar 1300 kinderen slachtoffer van geweld – en worden er ook kindsoldaten gerekruteerd. Volgens een rapport van de Jemenitische regering zijn er sinds 2016 reeds 15.000 kindsoldaten gerekruteerd, waarvan er nu ongeveer 1.430 kinderen actief zijn aan het front. De meeste kindsoldaten werken voor de Houthi-rebellen.  

Inclusieve vredesbesprekingen tussen de Jemenitische regering en de Houthi-rebellen zoals die begin september plaatsvinden in Geneve onder leiding van de VN gezant Martin Griffiths zijn dan ook een belangrijke weg naar vrede. Voor het doen slagen van de vredesbesprekingen is het belangrijk dat het vredesideaal voor ogen gehouden wordt: een wereld waarin alle kinderen veilig naar school kunnen gaan en kunnen spelen.

Daarnaast zijn er slimme interventies op het gebied van humanitaire hulp nodig. In dit artikel pleit ik voor de volgende punten op humanitair gebied, ze zijn mede gebaseerd op gesprekken met een Jemenitische activiste en de ambassadeur en een medewerker van de Jemenitische ambassade.

Ten eerste wordt veelvuldig door humanitaire hulporganisaties aangegeven dat een hongersnood dreigt in verband met de slag om de haven van Hodeidah. Deze haven is momenteel in handen van de Houthi-rebellen en hun grootste inkomstenbron. De Jemenitische regering denkt dat de haven ook gebruikt wordt voor wapenleveranties aan de Houthi rebellen. Op dit moment staat de haven van Hodeidah op het punt om terugveroverd te worden door de internationaal gesteunde regering van Jemen. Ongeveer 70% van de humanitaire hulp voor de mensen in Jemen komt via de haven van Hodeidah binnen. Het is dan ook de moeite waard om te onderzoeken of de humanitaire hulp ook via andere havens en over land Jemen binnen kan gaan. Daarbij dient de humanitaire hulp voor iedereen toegankelijk te zijn.

Ten tweede zijn er gebieden die reeds wat stabieler zijn. Het verdient de aanbeveling om de lokale economie in deze gebieden te stimuleren. Het tekort aan brandstof is daar een probleem, vandaar dat gedacht kan worden aan duurzame energie zoals zonne-energie.

Ten derde opper ik dat het salaris van mensen in Jemen die in de publieke sector werken wordt uitbetaald. Zo zijn er onder andere veel leraren en medici die al een tijd geen salaris hebben gehad. Door salarissen weer uit te betalen hoeft niet iedereen afhankelijk te zijn van humanitaire hulp.

Kortom, om vrede in Jemen te bereiken is het belangrijk het vredesideaal voor ogen te houden en zijn slimme interventies op het gebied van humanitaire hulp essentieel.

May-May Meijer, Oprichter van Peace SOS