Thema’s

Peace SOS werkt aan: Vrede en politiek, de empowerment van andere vredesorganisaties en publieke belangenbehartiging. Onze thema’s zijn continue in ontwikkeling. Ze worden aangepast aan de actuele situatie en informatie van onze partners.

VREDE EN POLITIEK

Alhoewel er in de Nederlandse landelijke politiek gelukkig ook aandacht is voor diplomatie, valt er nog veel winst te boeken op het terrein van geweldloze oplossingen ter voorkoming en beëindigen van gewelddadige conflicten.

Peace SOS zet zich in op een aantal terreinen:
a) Meedenken met de politiek over geweldloze oplossingen voor de preventie van gewapende conflicten en de beëindiging daarvan. Denk hierbij aan:
– Het onder de aandacht brengen van VN rapporten over mensenrechtenschendingen in het geval van oorlogen.
– Het wijzen op het belang van een budget voor preventie van gewapende conflicten

b) Meedenken in de politiek. Door het onder de aandacht brengen van diplomatieke en geweldloze oplossingen in diverse gremia (zoals congressen, politieke ledenraden, Buitenlandcommissie) van politieke partijen en bij beleidsmakers. Tevens vragen medewerkers van Peace SOS in politieke partijen aandacht voor activiteiten van lokale vredesorganisaties. Deze medewerkers van Peace SOS zijn vanuit inhoudelijke overtuiging lid van de desbetreffende politieke partij.

c) Politici attenderen op vreedzame verklaringen en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, resolutie 1325 van de VN (waarin o.a. het belang van het betrekken van vrouwen in vredesbesprekingen wordt aangegeven) en artikel 1 van het NAVO verdrag (het oplossen van internationale conflicten door middel van vreedzame middelen).

VREDE EN DE MEDIA

a) Peace SOS schrijft opiniestukken te schrijven en geeft informatie aan het publiek en de pers om vrede te bevorderen (zie het kopje ‘Media en blogs’).

b) Door journalisten te attenderen op of met hen te discussiëren over:

 

  •  Het belang van evenwichtige mediaberichtgeving als het gaat om de berichtgeving over oplopende spanningen tussen landen en gewapende conflicten.
  • Het belang van media-aandacht voor geweldloze vredesinitiatieven om gewapende conflicten te beëindigen. Vaak gaat de media-aandacht uit naar geweld, dat kan leiden tot een nieuwe oproep tot geweld.
  • Het belang van het geven van een inkijkje in ‘gesloten’ samenlevingen, zodat kennis gemaakt kan worden met de mensen die daar leven.

SAMENWERKING MET ANDERE VREDESORGANISATIES EN VREDESINITIATIEVEN

Peace SOS werkt graag samen met andere in Nederland gevestigde vredesorganisaties en met lokale en diaspora vredesorganisaties. Hierbij kan gedacht worden aan aandacht vragen bij de politiek voor de oproep van de partnervredesorganisatie, inhoudelijk meedenken en helpen uitvoeren van vredesinitiatieven. Peace SOS is van mening dat lokale betrokkenen een grote rol dienen te spelen bij het voorkomen van en/of het oplossen van het gewapende conflict. Zij zijn op de hoogte van de lokale cultuur en het gaat tenslotte om hun land.

Zo zijn Peace SOS en Burundian Women for Peace and Development (BWPD) partners. Stephanie Mbanzendore van BWPD vraagt aandacht voor de dreigende burgeroorlog in Burundi. Peace SOS ondersteunt haar bij het leggen van contacten in de politiek, met de media, met andere vredesorganisaties en met bedrijven. Stephanie Mbanzendore geeft aan hoe de lokale cultuur in Burundi in elkaar steekt en waarom sommige initiatieven wel werken en andere misschien niet. Zie ons artikel ‘Voorkom een oorlog in Burundi’ in het NRC en de blog over het gesprek met Jean Minani, president van CNARED. CNARED vertegenwoordigt 22 politieke oppositiepartijen in Burundi, ook zijn er oud-presidenten van Burundi bij aangesloten.

EMPOWERMENT VAN VROUWEN

Peace SOS vindt het belangrijk dat iedereen meepraat over het behouden en verkrijgen van vrede. Vrouwen en kinderen zijn vaak het slachtoffer van gewapende conflicten. Daarbij zijn vrouwen juist belangrijk om gewapende conflicten te voorkomen en op te lossen (VN resolutie 1325). Terwijl zij in vredesonderhandeling vaak sterk ondervertegenwoordigd zijn. Daarom versterkt Peace SOS de stem van vrouwen als het gaat om het voorkomen van gewapende conflicten.

Overhandiging van het Vredesmanifest ‘Laat de kinderen spelen: Investeer in Vrede’ aan de vaste commissie Buitenlandse Zaken.
Foto: Robert van den Bosch

Peace SOS
info@peacesos.nl
IBAN: NL37TRIO0391163124
BIC Code: TRIONL2U
Dutch Chamber of Commerce
registration number: 65947355

ANBI
Dutch identification number for legal entities and associations
RSIN: 856328789