OVER PEACE SOS

EEN BETERE EN EERLIJKERE WERELD VOOR ONS ALLEMAAL

Peace SOS is een jong en veelzijdig initiatief dat zich met hart en ziel in zet voor vrede, mensenrechten en het bestrijden van armoede. Een betere, vreedzame en eerlijke wereld voor iedereen. Dat is toch wat iedereen wil?

We maken ons zorgen om de meest kwetsbare mensen in de wereld. Om de mensen die leven in oorlogssituaties. Zoals in Syrië, Jemen en Irak. We maken ons zorgen om het hoge aantal vluchtelingen. Er zijn bijna 50 miljoen kinderen op de vlucht. We maken ons zorgen om kinderhuwelijken en om het aantal mensen dat nog steeds sterft van de honger. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is voor Peace SOS een belangrijke leidraad. In deze verklaring wordt onder andere aangegeven dat alle mensen gelijk zijn, dat iedereen recht heeft op leven, op vrijheid en een fatsoenlijke levensstandaard.

ER IS NU AL GENOEG ETEN VOOR IEDEREEN

Ongeveer 795 miljoen mensen in de wereld hebben niet genoeg eten om een gezond en actief leven te leiden. Dat is ongeveer één op de negen mensen op aarde. En dat terwijl er volgens het World Food Programme van de Verenigde Naties nu al genoeg eten is in de wereld voor iedereen. Er wordt tien keer zoveel uitgegeven aan wapens dan aan internationale hulp. In 2010 werd er wereldwijd 1629 miljard dollar uitgegeven aan defensie, in vergelijking met 130,5 miljard dollar aan internationale hulp (Stockholm International Centre Peace Research Institute).

Peace SOS
info@peacesos.nl
IBAN: NL37TRIO0391163124
BIC Code: TRIONL2U
Dutch Chamber of Commerce
registration number: 65947355

ANBI
Dutch identification number for legal entities and associations
RSIN: 856328789