Landen

Peace SOS richt zich op verschillende landen. In het Vredesmanifest dat in 2015 gepresenteerd is, was aandacht voor: Syrië, Jemen, de verhouding tussen de Russische Federatie en het Westen, Israël-Palestina en Iran.

BURUNDI

Burundi staat op de rand van een burgeroorlog. Er is verschil van mening over de derde termijn van president Nkurunziza. Volgens het Vredesakkoord van Arusha zijn er slechts twee termijnen toegestaan. Volgens Nkurunziza telt zijn eerste termijn niet mee. Naar schatting van de Verenigde Naties zijn er ten minste 400 mensen gedood en 220.000 mensen gevlucht naar omringende landen en zijn velen anderen binnen het land op de vlucht geslagen (UN News Centre, 23 december 2015). Burundian Women for Peace and Development ontvangt dagelijks berichten van mensen in nood.

Zie ook ons artikel ‘Voorkom een oorlog in Burundi’ in het NRC en de blog over het gesprek met Jean Minani, president van CNARED. CNARED vertegenwoordigt 22 politieke oppositiepartijen in Burundi, ook zijn er oud-presidenten van Burundi bij aangesloten.

ISRAËL-PALESTINA

In 2017 nam Peace SOS in Tel Aviv deel aan publieke vredesonderhandelingen tussen Israëli en Palestijnen. De onderhandelingen waren georganiseerd door Minds of Peace. Het was een bijzonder moment om te zien hoe verschillende mensen – die opgevoed zijn met een vijandbeeld over elkaar – hun uiterste best deden om toenadering tot elkaar te zoeken en met vredesoplossingen te komen. Ze pleitten voor het belang van samen humus eten, vredeseducatie en bediscussieerden verschillende politieke oplossingen, waaronder een twee-statenoplossing.

Peace SOS werkt sinds kort samen met Mahmoud Qudemat. Hij is vredesambassadeur in Hebron, West Bank. Wij zijn van mening dat zachte krachten en initiatieven zoals van Women Wage Peace ondersteuning verdienen.

MALI

In 2015 bereikten de Malinese regering en Toeareg rebellen na vredesberaad in buurland Algerije een principeakkoord waarbij de noordelijke Toearegs heel beperkt zelfbestuur kregen. Het geweld is echter nooit helemaal gestopt. De helft van de Malinezen leeft onder de armoedegrens. Toegang tot onderwijs is laag en in Mali is 39 procent van de volwassenen analfabeet. Een hoge jeugdwerkloosheid en gebrek aan perspectief werken als katalysator voor andere oorzaken van instabiliteit. Uit onderzoek van het SIPRI en de ‘Malinese landelijke coalitie voor civil society voor vrede en strijd tegen lichte wapens’ (CONASCIPAL) blijkt dat de werkloosheid en armoede als de belangrijkste problemen van het land worden gezien.

Peace One Day Mali wordt geleid door jongeren en wil jongeren een stem geven met betrekking tot het vredesproces in Mali en vrouwen trainen als mediator in conflicten. Zij worden hierin gesteund door Oxfam Mali en Peace SOS. Wij vinden het erg belangrijk dat de zachte krachten in Mali gesteund worden.

De Verenigde Naties is in Mali aanwezig met de missie MINUSMA. Deze missie is verlengd tot 30 juni 2018.

SYRIË

In Syrië is een humanitair drama gaande. De burgeroorlog begon in 2011. Inmiddels zijn er ongeveer 400.000 mensen gedood, een miljoen mensen gewond en tien miljoen mensen op de vlucht. De internationale gemeenschap is verdeeld. Het westen steunt de oppositiepartijen die streven naar democratie. Rusland en Iran steunen president Assad en vrezen dat Syrië uiteen valt als hij er niet meer is.

Peace SOS benadrukt bij politici en ambassadeurs het belang van een staakt het vuren, humanitaire hulp voor alle Syriërs en de noodzaak van een diplomatieke oplossing van de oorlog in Syrië. Hiervoor is het noodzakelijk dat de Hiervoor is het noodzakelijk dat de Verenigde Staten en Rusland en Iran samenwerken.

Zie ons artikel van 29 augustus 2016 in Het Parool [link]. Op 17 december 2015 publiceerde Peace SOS samen met drie andere vredesorganisaties een artikel in Het Parool, getiteld ‘Stop luchtaanvallen Syrië’. Het artikel is een pleidooi om de bombardementen in Syrië te stoppen en adviseert Nederland om niet mee te doen aan de bombardementen op ISIS in Syrië.

In maart 2015 steunden we samen met Vrouwen voor Vrede de vredesorganisatie Planet Syria, als reactie op hun campagne “Earth is anybody out there?”. Radio 1 was hierbij aanwezig.

VENEZUELA

Bij geweld rond de demonstraties tegen de regering van Maduro zijn meer dan honderd mensen om het leven gekomen en duizenden gewonden gevallen. De inflatie is enorm hoog in Venezuela en de humanitaire situatie erbarmelijk. Er heerst honger en er is een tekort aan medicijnen. Tussen de vier en zes kinderen sterven elke week als gevolg van ondervoeding.

In het NRC van 2017 verscheen het opinieartikel ‘Buurland Nederland moet Venezuela helpen’ van Peace SOS en Stichting Multicultureel Viva Venezuela. Via Stichting Multicultureel Viva Venezuela – die samenwerkt met een landelijke organisatie van medici in Venezuela – doneert Peace SOS geld voor supplementen voor kinderen met ondervoeding in Venezuela. Om een indicatie te geven, voor 10 euro kan 1 kilo aan supplementen worden bekostigd. Zie ook de website van Stichting Multicultureel voor meer informatie.

Peace SOS
info@peacesos.nl
IBAN: NL37TRIO0391163124
BIC Code: TRIONL2U
Dutch Chamber of Commerce
registration number: 65947355

ANBI
Dutch identification number for legal entities and associations
RSIN: 856328789