ELIO LAZO LOPEZ

SECRETARIS

Ergens in geloven brengt je een stuk dichterbij het bereiken ervan. Als meerdere mensen met ambitie en inzichten hierin geloven, is de kans dat je het werkelijkheid maakt nog groter. Peace SOS bestaat uit zo een groep mensen die geloven in vrede, en hier deel van uitmaken is inspirerend. Met haar werk proberen wij nog veel meer mensen in te laten zien hoe mooi vrede is en hoe mooi het is hier op een vreedzame manier naartoe te werken, samen, door je open te stellen voor anderen en andersdenkenden. Dit neemt angsten weg en biedt nieuw perspectief. Met een master internationale politiek op zak, zoek ik als secretaris van Peace SOS naar een balans tussen organisatorische en inhoudelijke betrokkenheid om de organisatie en haar initiatieven te doen opbloeien. Daarin ben ik met name geïnteresseerd in religie en vrede, de onderliggende oorzaak van conflicten (armoede, natuurlijke hulpbronnen) en de potentie van onderzoek en journalistiek om tolerantie te bevorderen.

Peace SOS
info@peacesos.nl
IBAN: NL37TRIO0391163124
BIC Code: TRIONL2U
Dutch Chamber of Commerce
registration number: 65947355

ANBI
Dutch identification number for legal entities and associations
RSIN: 856328789