PUBLICATIES

A BETTER AND FAIRER WORLD
FOR ALL OF US

Publicaties

Peace SOS reikt diplomatieke oplossingen aan voor oorlogen en het voorkomen van gewapende conflicten. Daarom vormen publicaties en opinieartikelen in de media een belangrijk onderdeel van ons werk. Hiervoor maakt Peace SOS gebruik van verschillende bronnen: de kennis van lokale mensen en vredesorganisaties, bestudering van VN rapporten, nieuwsberichten, ooggetuigenverslagen, Tweede Kamerstukken en wetenschappelijke artikelen.

 

Peace SOS
info@peacesos.nl
IBAN: NL37TRIO0391163124
KvK: 65947355

   

ANBI
Rechtspersonen en
Samenwerkingsverbanden
Informatie Nummer
RSIN: 856328789