ONS WERK

A BETTER AND FAIRER WORLD
FOR ALL OF US

Ons werk

Wij willen een wereld waarin alle kinderen kunnen spelen. Om vrede te bevorderen roept Peace SOS op tot het voorkomen van oorlogen en tot het oplossen ervan door middel van diplomatie. Het schrijven van externe publicaties en opinieartikelen zijn dan ook belangrijke onderdelen van het werk van Peace SOS.

Samen met lokale vredesorganisaties versterken wij de zachte krachten in een land. Contacten met nationale en internationale politici zijn essentieel omdat zij veel invloed hebben op de inzet van diplomatie en militairen. Ook nemen we deel in internationale netwerken. Tevens willen wij het vredesideaal leven houden, bijvoorbeeld door de organisatie van evenementen. Of door na te denken over nieuwe wegen om vrede te bevorderen.

 

Peace SOS werkt aan verschillende thema’s en verschillende landen.

 

Peace SOS
info@peacesos.nl
IBAN: NL37TRIO0391163124
KvK: 65947355

   

ANBI
Rechtspersonen en
Samenwerkingsverbanden
Informatie Nummer
RSIN: 856328789