Michaël Brevet

A BETTER AND FAIRER WORLD
FOR ALL OF US

Michaël Brevet

bestuurslid Internationale Betrekkingen

Als bestuurslid Internationale Betrekkingen hou ik me bezig met de onderwerpen: vredespolitiek, internationale veiligheid en diplomatie. Dat zijn de onderwerpen waar ik op ben afgestudeerd tijdens mijn studie Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Het is mijn doel vredespolitiek sterker op de kaart te zetten, zodat binnen de maatschappij en politiek minder de oplossing in geweld wordt gezocht en, in plaats daarvan, er meer wordt gekeken naar de legio geweldloze alternatieven die voor handen zijn. Toen de mogelijkheid zich voordeed om Peace SOS te mogen adviseren over de internationale betrekkingen hoefde ik niet lang na te denken; ik maak graag onderdeel uit van een organisatie die mensen activeert om zich in te zetten voor vrede. En dat is in deze tijd harder nodig dan ooit.

TERUG

 

Peace SOS
info@peacesos.nl
IBAN: NL37TRIO0391163124
KvK: 65947355

   

ANBI
Rechtspersonen en
Samenwerkingsverbanden
Informatie Nummer
RSIN: 856328789