BELONINGSBELEID

De bestuurders van Peace SOS en de webmaster verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning, vacatie of presentiegeld. Op dit moment worden ook hun onkosten, zoals reiskosten niet vergoed. De voorzitter van Peace SOS werkt op dit moment ongeveer 0.8 FTE onbezoldigd voor Peace SOS.

Om de missie van Peace SOS te bevorderen streven wij ernaar om op termijn medewerkers in dienst te nemen. Hierbij waken wij ervoor dat het in standhouden van de organisatie geen doel op zich wordt en dat de missie van Peace SOS leidend blijft.

Peace SOS
info@peacesos.nl
IBAN: NL37TRIO0391163124
BIC Code: TRIONL2U
Dutch Chamber of Commerce
registration number: 65947355

ANBI
Dutch identification number for legal entities and associations
RSIN: 856328789